Reklamacje można złożyć w ciągu 7 dni od odebrania zamówienia. Aby złożyć reklamację należy przesłać drogą mailową na adres biuro@alu-glass.pl lub listownie szczegółowy opis reklamowanej usługi lub produktu, oraz dołączyć dokumentację fotograficzną pokazującą reklamowane uszkodzenia, należy opisać powód reklamacji oraz oczekiwaną formę gratyfikacji w przypadku pozytywnego rozpatrzenia reklamacji.

Na rozpatrzenie reklamacji firma Alu-glass ma 14 dni roboczych od momentu wpłynięcia reklamacji.

W wyjątkowych sytuacjach, wymagających szczegółowej analizy problemu termin ten może się wydłużyć do 30 dni roboczych.